Ga met je team op onderzoek als een echte klimaat detective en maak het verschil. Wij zorgen voor een helpende wetenschapper.

Oceanen

Landbouw

Natuurbranden

Neerslagpatronen

Biodiversiteit

Climate detectives: Leerlingen bestuderen een klimaat-probleem als een detective in hun eigen omgeving. Dit met behulp van satellietbeelden en eigen onderzoek op terrein of data uit andere plaatselijke bronnen. Ze krijgen in het begin en op het einde van hun onderzoekje feedback van een professionele wetenschapper in online gesprekken tussen de wetenschapper en het leerlingenteam.

Jongere leerlingen (advies 8-12 jaar) kunnen meedoen aan Climate Detectives Junior. Hierin gaan ze zelf geen onderzoek uitvoeren. Ze kiezen 3 klasactiviteiten uit ons Climate Detectives aanbod (lespakketje met leerlingenactiviteiten) en voeren die uit in de klas. Zo leren ze op een onderzoekende manier meer begrijpen over onze planeet en haar klimaat.

WAT?

Climate Detectives (standaard):

 • Fase 1: Bepaal met je leerlingen je onderzoeksonderwerp, je onderzoeksvraag, en welke dat je wilt verzamelen en gebruiken.
 • Fase 2: Je team krijgt feedback van een wetenschapper over je voorstel, en kan starten met verwerven en verwerken van de nodige gegevens. Onze wetenschapper helpt je nogmaals op het einde met je resultaten en besluit.
 • Fase 3: Je team maakt een verslag van de studie en een actieplan (sensibilisering of milderende maatregelen). Dit ga je publiceren op het online platform van klimlaatdetectives over heel Europa.

Climate Detectives Junior:

 • Fase 1: Je team kiest een thema en voert 3 klasactiviteiten uit van de lijst aan uitgewerkte klasactiviteiten aangeboden door ESA en ESERO Belgium.
 • Fase 2: Uitvoeren van de klasactiviteiten.
 • Fase 3: Vul voor elke klasactiviteit ons formulier in, zodat je verslag terecht komt op het online platform van klimaatdetectives over heel Europa.

WIE?

 • Climate Detectives (standaard): Doelgroep van 8 tot 19 jaar.
 • Climate Detectives Junior: Doelgroep 6 tot 12 jaar, maar oudere leerlingen kunnen ook deelnemen.
 • Elke team bevat minstens 2 leerlingen (geen maximum) en een begeleidende leraar.
 • Een leraar kan meer dan 1 team begeleiden (geen maximum).

WANNEER?

 • Fase 1: ten laatste indienen op 27 oktober 2023.

 • Fase 2: ten laatste indienen op 15 maart 2024.
 • Fase 3: ten laatste indienen op 25 april 2024.

WAAROM?

Didactisch-pedagogische waarde:

 • Interactie met beroepswetenschapper is zeer verrijkend en motiverend
 • Interessante kennismaking met de mogelijkheden en het belang van satellietdata
 • Bewustmaking ivm thema’s klimaat en milieu
 • Leerproces ivm (zelfstandig) verwerven en verwerken van data en de wetenschappelijke methode
 • Werken met echte data binnen een relevant en actueel thema
 • Stimulans om actie te ondernemen in verband met klimaat

Extra motiverend voor je team:

 • Je onderzoek en actieplan wordt gepubliceerd op het Europees platform en je krijgt een deelname-certificaat van ESA
 • Per land zal 1 team geselecteerd worden om 2 dagen gratis deel te nemen aan het ‘Learning and Celebration Event’ bij ESA zelf in Italië of op het ‘ESA Living Planet Symposium’ (inclusief vergoeding van reiskosten).

HOE?

 • Voor elke fase vind je via onze website de nodige

  handleidingen, tips en invulformulieren

  . Wie deze volgt, kan het project in principe volledig zelfstandig doorlopen, maar wij zijn er om te helpen.

 • De

  nationale organisator ESERO Belgium

  neemt contact op met elke begeleidende leerkracht die zich aanmeldt (al dan niet met een reeds gekozen onderzoeksvoorstel). De leerkracht krijgt

  feedback van ons

  in elke fase, en geeft dit dan zelf door aan de leerlingenteams.

 • Voor het gebruik van satellietdata adviseren we het Belgisch platform Terrascope.

VOOR DE LERAAR

 • Het projectverloop is volledig uitgewerkt in handleidingen, en we werken elk jaar zelf een Vlaamse casus uit als voorbeeld leerlingenonderzoek met satellietdata. Alles is te vinden via onze website.
 • Er zijn Climate Detectives vormingen voor Vlaamse leraren georganiseerd, en je kan met een groep leraren gratis een vorming aanvragen. Kijk op onze pagina ‘lerarenvorming’.
 • Er zijn soms online en offline Europese opleidingen georganiseerd door ESA Education (ook die worden aangekondigd op onze pagina ‘lerarenvorming’).
 • ESERO Belgium is je helpdesk: alle kleine en grote vragen zijn welkom via telefoon, email of videobellen. We helpen je graag.
 • Er is begeleidend lesmateriaal beschikbaar voor lager en secundair onderwijs om de verschillende deelthema’s in de klas te introduceren. Je vindt ze op onze pagina’s met lesmateriaal of via de linken hieronder.

CLIMATE DETECTIVES – ONTDEK MEER

Geïnteresseerd? Klik door naar onze andere Climate Detectives pagina’s:

 • Climate Detectives in detail: alle details die je wilt weten als je gaat deelnemen (agenda, instructies, handleidingen, donwloads, linken, lesmateriaal, FAQ, etc.).
 • Climate Detectives inspirerende teams: voorbeelden en getuigenissen van andere Belgische teams (vorige jaren).
 • Climate Detectives inschrijvingspagina’s voor geïnteresseerden en deelnemers.
 • Lesmateriaal: dit project komt samen met enkele ondersteunende lespakketten voor lager en secundair onderwijs, vrijblijvend te gebruiken naar keuze. Dez lespakketjes kunnen ook gebruikt worden als klasactiviteiten voor Climate Detectives Junior.
 • Climate Detectives extra activiteiten waaruit je kan kiezen voor deelname aan Climate Detectives Junior.