Vorming op aanvraag

Vormingen uit ons aanbod kunnen in herhaald worden op uw vraag binnen uw eigen organisatie. Met ‘organisatie’ bedoelen we bijvoorbeeld scholengroepen, universiteiten en hogescholen, nascholingscentra, verenigingen van leerkrachten, bezoekerscentra, e.d.

De principes zijn de volgende:

  • Wie een groep leraren kan samen brengen, kan een extra vorming uit het bestaande aanbod aanvragen. De mininmale groote van de groep is vastgelegd per vorming (te vinden op de infopagina van die specifieke vorming). Let op, het volstaat niet dat je ‘waarschijnijk’ een groep van die grootte kan samen brengen. Het aantal deelnemers is een belangrijke voorwaarde om te verzekeren dat onze investering van tijd en middelen ten goede komt aan een voldoende groot publiek.
  • ESERO Belgium komt dan gratis deze vorming geven, indien de betrokken lesgever(s) beschikbaar zijn. De ESERO BE agenda en beschikbaarheid van de lesgevers is doorslaggevend.
  • De inhoud van de vorming kan aangepast worden aan uw noden op afspraak.
  • De locatie wordt vastgelegd in onderling overleg. Indien je zelf een locatie aanbiedt, dan zal je van ESERO Belgium een overzicht krijgen van de logistieke en technische vereisten waaraan het lokaal moet voldoen.
  • Om het praktisch haalbaar te houden, worden deze vormingen bij voorkeur aangeboden tijdens weekdagen tussen 9u en 17u (verplaatsingstijd inbegrepen). Uitzonderingen zijn soms mogelijk, maar liever niet.
  • Ook een groep studenten lerarenopleiding kan hiervoor in aanmerking komen.
  • Bekijk de pagina van de vorming waarin je geïnteresseerd bent: het kan zijn dat de voorwaarden voor een ‘vorming op vraag’ verschilt van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld in het minimum/maximum aantal deelnemers. Online vormingen geven we in de regel ook aan kleinere groepen.
  • Twijfel? Of je hebt interesse in onze projecten, maar wil de vorming toch op een andere manier krijgen? Bel of mail ons maar.

Wil je meer weten over de algemene kenmerken van ESERO Belgium lerarenvorming? Of wil je gaan kijken welke vormingen in ons aanbod zijn? Gebruik de knoppen hieronder.