Kenmerken van ESERO opleidingen voor Vlaams onderwijs

 • Alle opleidingen zijn gratis voor leraren in beroep en leraren in opleiding
 • Voor basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Op maat van het onderwijs en de formele eindtermen, maar met context hedendaagse ruimtevaart
 • Gewoonlijk tussen 5 en 20 deelnemende leraren (gespecifieerd per vorming)
 • Aanbod is geografisch verspreid over Vlaanderen en Brussel
 • Deelnemers kunnen altijd contact opnemen met ESERO Belgium voor feedback of ondersteuning
 • Wie zelf een groep leraren bijeen brengt kan een gratis vorming op afspraak krijgen (online of in persoon).

Wie mag gratis deelnemen?

 • Elke persoon die het beroep van leraar uitoefent in een Belgische school.
 • Elke persoon die les volgt in een Belgische lerarenopleiding (bachelor of master opleiding voor het onderwijs).
 • Elke persoon die zelf leraren infosessies of -vormingen geeft in België.

Je behoort niet tot die groep, maar meent toch een goede reden te hebben om onze opleiding te volgen? Contacteer ons. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen voor een vorming bereikt is, zullen leraren wel voorrang krijgen.

Kostprijs

 • Alle leraren kunnen gratis deelnemen.
 • Verplaatsingen naar en van de vorming worden niet vergoed door ESERO Belgium.
 • Als er materiaal nodig is tijdens de vorming, dan zal ESERO Belgium dit in de regel gratis ter beschikking stellen van de deelnemers. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Zo wordt voor bepaalde opleidingen gevraagd om een eigen laptop mee te brengen. ESERO Belgium vergoed in dat geval geen gebruik van eigen materiaal.

Locatie

 • De ESERO Belgium vormingen worden maximaal geografisch gespreid over heel het land, in de mate van het mogelijke.
 • We voorzien telkens een geschikt leslokaal bij één van de partnerorganisaties.
 • Op de website vermelden we het gebouw en het adres waar de ESERO BE vorming plaats vindt. In het gebouw zelf zorgen we waar nodig voor plaatselijke richtingaanwijzers, zodat de exacte locatie van de vorming gemakkelijk ter plaatse te vinden is. Mocht er extra verduidelijking vooraf nodig zijn, dan zullen de deelnemers dit per email ontvangen kort voor de opleiding.

Evaluatie

We ontvangen heel graag feedback van onze deelnemers na het volgen van onze vormingen en na het gebruik van ons lesmateriaal! Heb je een ESERO BE vorming gevolgd? Vul dan aub het evaluatieformulier in. Iedereen wint als we onze vormingen beter kunnen aanpassen aan de noden en wensen van de leraren. Wie ons lesmateriaal gebruikt, moet niet aarzelen om per email feedback of suggesties ter verbetering op te sturen. We zijn je heel dankbaar als je dit doet!
Uiteraard zullen we ook tijdens de vormingen met plezier naar onmiddellijke reacties van alle deelnemers luisteren en dit te gebruiken voor het verbeteren van ons aanbod.

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan alleen via het inschrijvingsformulier dat voor elke vorming aangeboden wordt op de betreffende vormingspagina.
 • Verplicht in te vullen velden zijn: voornaam en familienaam, email, en de naam van je school (waar je les geeft of waar je lerarenopleiding volgt). Andere gegevens worden soms extra gevraagd, maar zijn niet verplicht in te vullen.
 • Wie zich via dit formulier ingeschreven heeft, zal per email een bevestiging krijgen dat je kan deelnemen.
 • Het is mogelijk dat er veel nieuwe inschrijvingen op korte tijd binnen komen, en dat je daardoor op een wachtlijst komt. In dat geval kan je wel nog altijd je inschrijving doen via ons inschrijvingsformulier, maar dan kan je nadien toch nog een email ontvangen van ESERO BE waarin vermeld wordt dat je niet kan deelnemen tenzij andere inschrijvingen geannuleerd worden.

Annuleren

 • Wie ingeschreven is, maar toch niet kan aanwezig zijn, moet dit laten weten via email of telefoon (ESERO Belgium contact). Je wordt dan gratis terug uitgeschreven.
 • Wie afwezig is zonder verwittiging kan gevraagd worden om de investering van het ESERO BE budget die op die manier verloren gaat te vergoeden via een factuur van de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien. Om deze vergoeding te berekenen wordt de totale kostprijs van de vorming gedeeld door het aantal ingeschreven deelnemers.

Vorming op aanvraag

Vormingen die reeds aangeboden worden of werden kunnen in principe herhaald worden op uw vraag binnen uw eigen organisatie. De hoofdprincipes zijn de volgende:

 • Wie minimum 10 leraren kan samen brengen, kan een extra vorming uit het bestaande aanbod aanvragen. Let op, het volstaat niet dat je ‘waarschijnijk’ een groep van die grootte kan samen brengen. Het aantal deelnemers is een belangrijke voorwaarde om te verzekeren dat onze investering van tijd en middelen ten goede komt aan een voldoende groot publiek.
 • ESERO Belgium komt dan gratis deze vorming geven, indien de betrokken lesgever(s) beschikbaar zijn. De ESERO BE agenda en beschikbaarheid van de lesgevers is doorslaggevend.
 • De locatie wordt vastgelegd in onderling overleg. Indien je zelf een locatie aanbiedt, dan zal je van ESERO Belgium een overzicht krijgen van de logistieke en technische vereisten waaraan het lokaal moet voldoen.
 • Om het praktisch haalbaar te houden, worden deze vormingen in de regel alleen aangeboden tijdens weekdagen tussen 9u en 17u (verplaatsingstijd inbegrepen).
 • Ook een groep studenten lerarenopleiding kan hiervoor in aanmerking komen.
 • Bekijk de pagina van de vorming waarin je geïnteresseerd bent: het kan zijn dat de voorwaarden voor een ‘vorming op vraag’ verschilt van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld in het minimum/maximum aantal deelnemers. Online vormingen geven we in de regel ook aan kleinere groepen.

Persoonlijke gegevens

 • De gegevens die je opgeeft bij inschrijving worden alleen gebruikt om die specifieke vorming te organiseren.
 • Als je in het inschrijvingsformulier echter aanklikt dat je email mag opgenomen worden in onze mailinglijst, dan zal je email-adres ook voor aankondigingen via email gebruikt worden. Je kan ook in deze lijst opgenomen worden als je onderaan onze website je email ingeeft onder “schrijf je in op ESERO Belgium email-nieuws voor leraren”. Uitschrijven kan op elk moment via een email naar esero[at]armandpien.be.
 • Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan andere organisaties of personen, met uitzondering van de partner-organisatie die deze specifieke vorming mee organiseert. De partnerorganisatie verbindt zich tot dezelfde beperkingen ivm gegevengebruik als ESERO Belgium zelf.