ASTROSOUNDS

Hoe kunnen we stemmen, muziekinstrumenten en zelfs sterren herkennen op basis van hun klankkleur?

Binnen dit project gaan we op zoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Kunnen we stemmen, muziekinstrumenten en zelfs sterren herkennen op basis van hun klankkleur?’. Die vraag zullen we bekijken vanuit verschillende invalshoeken, namelijk die van een fysicus, een bioloog, een chemicus en een informaticus. De doelgroep voor dit project is de tweede graad in het secundair onderwijs.

Na dit project moet je een goed beeld hebben over wat de vakken biologie, fysica, chemie en informatica inhouden.

 • Biologie is de studie van levende organismen.
 • Fysica is de studie van de fundamentele basiswetten van de natuur, van materie, energie, ruimte, tijd. Deze basiswetten vinden hun toepassing zowel in de biologie als de chemie als in ingenieurswetenschappen of medische wetenschappen.
 • Chemie is de studie van de samenstelling van stoffen en de veranderingen (reacties) waardoor nieuwe stoffen gevormd worden.
 • Informatica is de studie die zich richt op het maken van ICT-systemen: het opslaan en verwerken van informatie, het creëren van algoritmen en softwaretoepassingen, het maken en implementeren van netwerken en besturingssystemen, het ontwikkelen van databanken.

Aan de hand van het inkleurmodel zie je vanuit welke invalshoek we kijken in dit project. Of anders gezegd, vanuit welk oogpunt de onderzoeksvraag is gesteld.
Om een antwoord op de algemene onderzoeksvraag te formuleren, voeren we een reeks kleinere onderzoeken uit. Deze zijn uitgewerkt in 7 leerstations. Per leerstation zal je aan de hand van het inkleurmodel kunnen zien vanuit welke invalshoek we daarin kijken. Na elk leerstation gaan we een samenvattend schema van het project aanvullen met de geleerde begrippen uit de verschillende vakken.

Op 16 december werd een online vorming gegeven van 2u30min. Deze kan je herbekijken op onderstaande pagina.

Doelgroep

Tweede graad secundair onderwijs

Uitgave

Eerste editie: december 2021

Vakken/eindtermen

Biologie, fysica, chemie, informatica, STEM

Partners

ESERO Belgium, UCLL, Astrosounds team

Inhoud van de cursus

 • Inleiding
 • Verwondering
 • Hoek 1: Proefje met stemvork
 • Hoek 2: Proefje met gitaar en proefje met ballon
 • Hoek 3: Proefje met suiker en geluid en proefje met liniaal
 • Hoek 4: filmpje + proefje: stembanden
 • Reflectiemoment
 • Conceptenmap leerstation 1
 • Hoek 1: Vacuüm
 • Middenstof gas
 • Hoek 2: Middenstof vloeibaar
 • Middenstof vast
 • Hoek 3: Snelheid van geluid in middenstoffen
 • Hoek 4: Geluidsgolf
 • Amplitude
 • Frequentie en golflengte
 • Reflectiemoment
 • Conceptenmap leerstation 2
 • Hoe kunnen we waarnemen dat sterren trillen?
 • Hoe kunnen we het verschil in lichtsterkte meten?
 • Eigenfrequentie en eigentrillingen
 • Reflectiemoment
 • Concept
 • Hoek 1: Infra- en ultrageluiden
 • Hoek 2: Resonantie in het slakkenhuis
 • Reflectiemoment
 • Concept
 • Klankkleur of timbre van een muziekinstrument
 • Timbre van een ster
 • Timbre van een muziekinstrument meten
 • Golfvorm van een samengestelde klank
 • Eigenfrequenties zorgen voor de klankkleur van een instrument.
 • Timbre meten
 • Reflectiemoment
 • Concept
 • Wat is een algoritme?
 • Sterrengeluiden programmeren
 • Concept
 • Ontstaan van sterren
 • Concept
 • Evaluatie
 • Formuleer je antwoord op de onderzoeksvraag

DOWNLOADS

Astrosounds Leerlingenbundel (dec 2021)

Ontdek 99 pagina’s met leerlingenopdrachten en achtergrondinfo.

Presentaties van de Astrosounds vorming (16 dec 2021)

Bekijk de presentaties opnieuw die Prof. Katrien Kolenberg liet zien tijdens de Astrsounds vorming.

Bekijk ook de presentatie van de docenten lerarenopleiding UCLL.

Extra: bookwidgets om het thema in te leiden

Op de Astrosounds website vind je enkele bookwidgets die je kunnen helpen om het thema in je klas te brengen.